گروه تعاملات اجتماعی و کارآفرینی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا در راستای ماموریت خود برای آموزش درست مفاهیم کارآفرینی و کمک دانشجویان، دانش آموختگان، کارجویان، کارمندان صنایع و عموم مردم ،  برای راه اندازی کسب و کار موفق، مهارت های زندگی، توسعه فردی و تصمیم درست برای انتخاب مسیر شغلی در هر ترم تحصیلی اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی عمومی و تخصصی می نمایید

کارگاه های برگزار شده در سال ۱۳۹۷

کارگاه دو روزه خودشناسی، توسعه فردی و ایده پردازی روش مند در تاریخ ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷

کارگاه چگونگی نوشتن مدل و طرح کسب و کار در تاریخ ۱۲ ام و ۲۴ ام تیر ماه سال ۱۳۹۷

کارگاه دیدگاه کارآفرینانه=گامی به سوی موفقیت در تاریخ ۱ و۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

کارگاه فن بیان و مهارت های ارتباطی

کارگاه مقاله نویسی

کارگاه حقوق تجارت و نحوه تنظیم قراردادها

کارگاه های آتی

کارگاه بازاریابی و فروش

و…