برگزاری استارت آپ

شرکت در جشنواره ها و المپیاد های کارآفرینی

پخش و نقد فیلم در زمینه کارآفرینی

بازارچه کارآفرینی

بازدید های علمی

مسابقات

و…