نقش هر فرد در گروه و نوع عملکرد او، از جمله مهمترین عوامل مربوط به موفقیت آن گروه است. پرسشنامه نقش تیمی توسط بلبین (۱۹۸۲) طراحی شده است. این پرسشنامه، از نظریه بلبین درباره نقش تیمی و معرفی نقش های ارجح توسط تیم، استفاده می کند تا نقش تیمی افراد را بسنجد. این پرسشنامه دارای ۵۴ سوال است، شما باید برای هر بخش از این پرسشنامه ۱۰ امتیاز در نظر بگیرید و طبق سلیقه خودتان، این ۱۰ امتیاز را میان جملات هر بخش تقسیم کنید. به طور کلی این پرسشنامه، با استفاده از نظریه نقش تیمی بلبین، نقش افراد در گروه را تعیین می کند.  بدیهی است که انتخاب نفرات مناسب و چیدمان آنها در تیم، یکی از ارکان موفقیت هر تیمی می باشد. مرديت بلبين  بر اساس رفتار فرد در گروه، هشت نقش را تعريف مي‌كند كه عبارتند از:

  1. عمل‌گرايان
  2. هماهنگ‌كنندگان
  3. شکل دهندگان
  4. ايده‌پردازان
  5. منبع‌ ياب­ها
  6. ارزيابان – مراقبین
  7. گروهي كاران
  8. تمام كنندگان

اين تست به دليل كاربردي بودن و نقش مهمي كه در شناسایی شخصيت كاري هر فرد در معماري تیم دارد، يكي از آزمون‌هاي ثابت شركت‌هاي مهم بين‌المللي می باشد.

 

4.3/5