دانشگاه محل توسعه دانش و پرورش نسل دارای تخصص کاربردی و عملی و یکی از وسایل ارتقاء فرهنگ، نگرش و سطح دانش عمومی جامعه می باشد. بر این اساس، ایجاد بستر کسب علم و دانش بروز دنیا و همزمان پرورش عملی متخصصین کارآمد، محقق، متعهد، اخلاق مدار، پایبند به کشور و همچنین خلاق و کارآفرین به منظور ایجاد کسب و کار فناورانه و نوآورانه، حل معضلات زیرساختی و فرآیندی صنایع و سازمان‌های ملی و ارتقاء سطح بهره‌وری آن‌ها و همچنین کمک به توسعه روز افزون علمی و فناوری و فرهنگی و اقتصادی کشور از اهداف و اولویت‌های اصلی یک دانشگاه مأموریت‌گرا و هدفمند می‌باشد. تحقق این امر تنها از طریق هدف‌گزاری واقع‌گرایانه، برنامه‌ریزی کارشناسانه و انجام اقدامات اصولی بر مبنای برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، آن هم به وسیله کارشناسان اجرایی و اعضای هیأت‌علمی متخصص، دلسوز، متعهد و پرتلاش، بهره‌گیری از راهنمایی‌ها و دستورالعمل‌های آمده در منویات مقام معظم رهبری و اسناد بالا دستی دولت، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین اسناد توسعه علمی کشور میسر خواهد شد..

در این راستا، گروه تعاملات اجتماعی و کارآفرینی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی شهرستان بوئین زهرا ، برای رشد و پرورش دانشجویان، دانش آموختگان، کارجویان، کارمندان صنایع و عموم مردم به منظور ارزش آفرینی و خود اشتغالی  می باشد، که از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را آغاز نموده است. هدف آن پرورش افراد کارآمد در سه سطح { کارآفرین، خود اشتغال و کارمند متخصص و موثر } می باشد.