ترویج  فرهنگ کارآفرینی  در بین دانشجویان، دانش آموختگان، اساتید، کارجویان، کارمندان صنایع و عموم افراد و تلاش در جهت بازآفرینی ابعاد و ارکان دانشگاه (از جمله ساختار، فرآیندها و فرهنگ ) به منظور حرکت به سوی دانشگاه کارآفرین در منطقه، استان و کشور.

رشد و پرورش دانشجویان و دانش آموختگان به منظور کمک به رفع نیاز به کارشناسان و متخصصین خبره در جامعه صنعتی استان، منطقه و کشور از طریق آموزش‌های آکادمیک – مهارتی و حرفه ای بروز، بهینه و مؤثر.

ارائه آموزش ها و راهنمایی‌های لازم به دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه به منظور ایجاد درک بهتر از نحوه استفاده از فرصت ها، و مفاهیم کارآفرینی.

 کمک به رشد و شکوفایی ایده‌های نوآورانه و کارآفرینانه دانش‌جویان و دانش‌آموختگان از طریق حمایت و زمینه‌سازی‌های لازم در حد توان.

ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی در جهت بهبود و توسعه فردی و انتخاب درست مسیر شغلی.

ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت در جهت تبادل تجربیات و دانش بین صنعت، بازار و دانشگاه.

.ایجاد ارتباط بین دانش‌جویان و دانش‌آموختگان با صنایع استان و منطقه در راستای شناسایی متقابل فرصت‌های شغلی مناسب و نیروهای فنی و متخصص ماهر.