بوم مدل کسب و کار-بوم لین

درسنامه مقاله نویسی با رویکرد پژوهش های کارآفرینی

جهت دانلود فایل درسنامه مقاله نویسی با رویکرد پژوهش های کارآفرینی بر روی لینک زیر کلیک کنید.       کارگاه مقاله نویسی
بوم مدل کسب و کار-بوم لین

درسنامه فن بیان و مهارت های ارتباطی

جهت دانلود درسنامه کارگاه فن بیان و مهارت های ارتباطی بر روی لینک زیر کلیک کنید.    درسنامه کارگاه فن بیان و مهارت های ارتباطی
بوم مدل کسب و کار-بوم لین

چگونه مدل کسب و کار خود را پیاده کنیم؟(قسمت اول)

مدل کسب و کار چیست؟ بسیاری از افراد به اشتباه تصور می کنند که برای پیاده سازی ایده ی استارتاپی خود ابتدا باید طرح کسب و کار را بنویسند. در صورتیکه یک استارتآپ موفق ابتدا مدل کسب و کار خود را پیاده می کند. در ادامه به تشریح مدل کسب و کار و تف…
بوم مدل کسب و کار-بوم لین

دیدگاه کارآفرینانه = گامی به سوی موفقیت

جهت دانلود درسنامه دیدگاه کارآفرینانه = گامی به سوی موفقیت روی لینک زیر کلیک کنید.   دیدگاه کار آفرینانه = گامی به سوی موفقیت  
بوم مدل کسب و کار-بوم لین

کارگاه خودشناسی و ایده پردازی روشمند

جهت دانلود درسنامه ی کارگاه خود شناسی و ایده پردازی روشمند بر روی لینک زیر کلیک کنید.     درسنامه خودشناسی و ایده پردازی روشمند