دیدگاه کارآفرینانه = گامی به سوی موفقیت

جهت دانلود درسنامه دیدگاه کارآفرینانه = گامی به سوی موفقیت روی لینک زیر کلیک کنید.   دیدگاه کار آفرینانه = گامی به سوی موفقیت  

کارگاه خودشناسی و ایده پردازی روشمند

جهت دانلود درسنامه ی کارگاه خود شناسی و ایده پردازی روشمند بر روی لینک زیر کلیک کنید.     درسنامه خودشناسی و ایده پردازی روشمند