درسنامه مقاله نویسی با رویکرد پژوهش های کارآفرینی

جهت دانلود فایل درسنامه مقاله نویسی با رویکرد پژوهش های کارآفرینی بر روی لینک زیر کلیک کنید.       کارگاه مقاله نویسی

درسنامه فن بیان و مهارت های ارتباطی

جهت دانلود درسنامه کارگاه فن بیان و مهارت های ارتباطی بر روی لینک زیر کلیک کنید.    درسنامه کارگاه فن بیان و مهارت های ارتباطی

دیدگاه کارآفرینانه = گامی به سوی موفقیت

جهت دانلود درسنامه دیدگاه کارآفرینانه = گامی به سوی موفقیت روی لینک زیر کلیک کنید.   دیدگاه کار آفرینانه = گامی به سوی موفقیت  

کارگاه خودشناسی و ایده پردازی روشمند

جهت دانلود درسنامه ی کارگاه خود شناسی و ایده پردازی روشمند بر روی لینک زیر کلیک کنید.     درسنامه خودشناسی و ایده پردازی روشمند